Skip to main content

ORIENTAZIOA ETA ANIZTASUNARI ARRETA

Laguntza eta babes psikopedagogikoa eskaintzen diegu gure hezkuntza komunitateko kideei.

Iraslea beste bi ikasleekin eserita

Orientazio eta Aniztasunaren Arretaren Departamentua baliabide espezializatu bat da ikastetxearen zeregina betetzeko. Hain zuzen ere, ikasleei, familiei, hezitzaileei eta zuzendaritza-taldeari ematen die laguntza.

Departamentuan badaude psikologo orientatzaileak, Pedagogia Terapeutikoko irakasleak eta etapa bakoitzari Hezkuntza-laguntza emateko teknikari adituak.

Hona hemen haien egitekoa:

 • Ikasleen hezkuntza-prozesuan eragiten duten premia espezifikoak goiz antzematea eta behar diren baliabideak aktibatzea.
 • Arrisku pedagogiko, sozial, kognitibo edo emozionalen adierazleak dituzten ikasleak balioestea eta balorazio hori tutoreei itzultzea (beren tutoretza-ekintzan eta ikaslearen banakako laguntzan erabil dezan).
 • Kanpo-zerbitzuetara bideratzea eta haiekin koordinatzea: Esku-hartze Goiztiarra, Osasun Mentala, Gizarte Zerbitzuak, esku-hartze psikopedagogikoa eta beste zerbitzu espezializatu batzuk.
 • Praktika barneratzaileak sustatzea eta trabak murriztea, ikasle guztien ikaskuntza eta parte-hartzea bultzatzeko.
Chica sentada en el suelo de una biblioteca escuchando música con unos cascos

Proposamena

Ekiteko esparruak

 • HPB eta HBSP: Norbanakoari Egokitutako Curriculumen diseinuan eta jardunean premiak antzematea, baliabideak abiaraztea eta prozesuan parte hartzea.
 • Jarduketa Plan Pertsonalizatuen diseinuan eta jarraipenean elkarlanean aritzea, hezkuntza osoa trabak dituzten ikasleen neurrira ekartzeko.
 • Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa abian ipintzea.
 • Familien Eskola ezartzea ikastetxeko jardunaren baitan.
 • Orientazio Bokazionalaren prozesuan eta formazio-ibilbidean laguntza ematea, ikuspegi barneratzailea eta anitza sustatuz.
 • Hezkuntza Afektibo Sexualaren garapenean parte hartzea eta laguntzea.
 • Gaitasun Handiak: curriculuma aberasteko programa abian ipintzea Lehen Hezkuntzan eta DBHko lehen zikloan.
 • Hezkuntza berrikuntzarekin lotutako ekimenak sustatzea eta inklusio hezitzailea bultzatzea.
 • Irakasleei formazioa ematea aniztasunari, inklusioari eta osasun mentalari buruz.

Irakasle taldea

Gaurkotasuna

Bideoak